Categories
Technologia

Maszyna do regeneracji dpf

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy nowelizującej dotychczasową ustawę o prawie ruchu drogowego, w odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą smogu. Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów w październiku 2018. Obecnie opracowywana jest w parlamencie. Ma na celu wyeliminowanie z polskich dróg aut, które znacząco zanieczyszczają środowisko. Stacje kontroli pojazdów obciążone zostaną obowiązkiem wprowadzania informacji o wyniku pomiaru i stopniu zadymienia w zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu. Zmienione zostaną kryteria oceny zadymienia oraz sposoby wykrywania niesprawności filtra cząstek stałych DPF. Pojazdy z wyciętym lub wadliwym filtrem nie przejdą pozytywnie badania technicznego. Podniesiona zostanie także wysokość kary za poruszanie się samochodem bez filtra z 500 zł do 5000 zł. Kierowcy mogą zadbać o czystość filtra np. poprzez korzystanie z maszyn do regeneracji DPF.