Categories
Biznes

Infrastruktura noclegowa w naszym kraju

Ogromny rozwój turystyki w Polsce od około 30 lat przejawia się w powstawaniu bardzo wielkiej liczby super nowoczesnych hoteli a także domków turystycznych i innych obiektów noclegowych. Jeśli chodzi o hotele mamy tutaj hotele polskie prywatne jak również te należące do dużych sieci międzynarodowych takich jak choćby Holiday im. Trzeba też powiedzieć że rozwija się w ogóle infrastruktura służąca zwiedzaniu naszego kraju. Rozwijają się drogi służące ruchowi samochodowemu a przy nich stacje benzynowe, bary, restauracje. Poprawiła się też bardzo mocno jakość naszej kolei a na wielu dworcach można spotkać nader dobrze urządzone restauracje.