Categories
Biznes Internet

Dynamicznie na Facebooku

Remarketing dynamiczny na Facebooku. Cóż to takiego? Brzmi jak zaklęcie. Remarketing dynamiczny to przecież jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie sprzedaży. Kampanie w przestrzeni Facebooka dają możliwość pokazania się nie tylko Wszystkim znajomym, ale też wielu innym użytkownikom, którzy znajdą się w zasięgu oddziaływania się. Jak każdy systemy dla wszystkich Ewa też i swoje niedoskonałości. Jednak zalety zdecydowanie przewyższają niedociągnięcia, dając, chociażby zwrot z inwestycji na poziomie do 1000 procent wkładu.
Mniejsza o nazwy. Dlaczego? Dlatego że każda sieć ma swoją nomenklaturę. Na Facebooku ten rodzaj usługi nazywa się sprzedażą z katalogu albo inaczej reklamą dynamiczną.
Skoro jest remarketing dynamiczny to, co z jego przeciwieństwem. Oczywiście istnieje. Można korzystać ze statycznej formy reklamy. Jednak ten sposób nie daje możliwości profilowania użytkownika. Z jednakowym przekazem dociera się do wszystkich użytkowników. Stąd wynika przewaga remarketingu dynamicznego nad statycznym. Jestem pewien, że dokładniej trafia w potrzeby klientów.

Reklama? Niech mówią!